Sistemes automàtics de detecció d'incendis

Es tracta d'una instal·lació fixa, la finalitat és detectar un incendi en els seus moments inicials i un cop detectada aquesta condició, comunicar-la a una central de Control perquè es puguin prendre les mesures adequades per al seu control i extinció. Es compon d'una central i diferents elements de detecció d'incendi.

Siseyco estudiarà cada risc a fi de determinar el tipus de detector adequat entre les diferents opcions,

  • Detectors òptic de fums
  • Detectors tèrmics
  • Detectors termovelocimètrics
  • Detectors de flama
  • Cable sensor
  • Barreres d'infrarojos
  • Sistemes d'aspiració

En la detecció d'incendis podem diferenciar entre dos tipus de sistemes.
Sistemes convencionals: Són sistemes en els quals els dispositius de detecció s'agrupen en zones d'incendi de manera que es pot identificar en quina zona es produeix l'incendi, però no en quin detector o pulsador en particular. A les centrals convencionals, els equips no envien cap tipus de dada a la central.

Sistemes analògics: També anomenat sistema algorítmic o digital, representa la tècnica més moderna en detecció d'incendis i constitueix l'evolució natural del Sistema de Detecció Identificable cap a un equip que, no només és capaç d'identificar l'element que produeix l'alarma (sensor o pulsador ), sinó que, a més, permet la total configuració dels paràmetres de detecció (nivells d'alarma, sensibilitat, ...) així com l'adaptació del conjunt a les condicions ambientals i el grau de brutícia del sensor.

Siseyco valorarà en cada cas el tipus de sistema més adequat a les necessitats del client. Treballem amb les marques líders del sector, Notifier, Aguilera, UTC, Esser, Honeywell.

Contacte

Ctra. de Molins de Rei a Sabadell Km13, Nave 88A
Polígono Industrial  Can Rosés
08191 Rubí

Tel 93 504 91 05
Fax 93 504 91 05

siseyco@siseyco2007.es (administración)
joan.casado@siseyco2007.es (comercial)